Werner

 • Nieuwegein, Utrecht


Omschrijving

Goedendag,

Ik ben een zeer gedreven, ambitieuze en leergierig persoon met een no-nonsense mentaliteit.
Zelf ben ik een persoon die systematisch en systeemdenkend te werk gaat. Beide manieren hanteer ik om te kijken naar wat er in systemen gebeurt, denk aan onder meer organisatiesystemen, relatiesystemen, taaksystemen of individuele systemen.

Mijn focus in projecten ligt met name bij hoe de klant het beste bediend kan worden, waarbij ik breder kijk dan alleen de vraag. Scope, Tijd, Financiën en Kwaliteit zijn van belang, maar ook het huisvesting- en onderhoudsbeleid hebben invloed op de te maken keuzes.

Communicatie is mijn kracht. Op welke positie ik ook deel neem binnen een team, ik ben een gangmaker, motivator en weet mijn collega`s & teamgenoten altijd te enthousiasmeren.

Mijn visie: Optimale integratie van energie, technologie en functionaliteit

Ik kom graag bij u langs voor een gesprek, waarin ik mijn enthousiasme verder kan toe lichten.

Groeten, W. Eindhoven

Ervaring
 • Bouwsolutions -

  Vanuit Bouwsolutions vervul ik diverse rollen in de vastgoedsector. Mijn rollen bestaan op dit moment als Energieadviseur, Contractmanager, Technische beheerder en Adviseur Brand.

 • Balast Nedam -

  Werkvoorbereider/ Calculator nieuwbouw

 • Versteeg Utrecht -

  Projectleider/Calculator renovatie Verantwoordelijk voor: Opname projecten, calculeren projecten, meeschrijven in aanbestedingen, offreren opname`s, werkvoorbereiding, planningen, inkoop, aansturen personeel/onderaannemers, verwerken meer- en minderwerk, accountmanagement, relatiebeheer etc..

 • Ssh Utrecht -

  Opzichter renovatie Verantwoordelijk voor een gedegen uitvoer van de ingekochte werkzaamheden. Toezicht houden op projecten, voorzitten bouwvergaderingen, meer- en minderwerk opname, mutatieopname, opleveren projecten, offerte vergelijken, inkoop kleinere werkzaamheden, toetsen bouwbesluit/regelgeving op werkzaamheden.

 • Provides -

  Hoofd bedrijfsbureau (vastgoed) Verantwoordelijk voor de totale inkoop van het planmatigonderhoud en contractenonderhoud. Verantwoordelijk voor de volgende onderdelen van toepassing op de afdeling Vastgoedbeheer. Aansturen en faciliteren van 3-tal projectleiders, aansturen van aannemers, samenstellen van projectplannen: Het ontwikkelen, implementeren en uitzetten van de volgende beleidsonderdelen. Door mij ontwikkeld en geïmplementeerd bij Provides: Inkoopbeleid, contractenbeleid, ketenintegratie, aanbestedingsbeleid, kostenbewaking, prijsbeleid, meerjarenonderhoudsplanning, onderhoudsbeleid, woningcarthoteek, co-makership grote mutaties, projectcontrole.

 • Tendou -

  Aan inkopen of aanbesteden van producten, diensten en services zitten veel regels verbonden. Een professioneel bedrijf beschikt al snel over een eigen inkoopbeleid. Ondanks de vastlegging van procedures worden wij meerdere malen per maand geconfronteerd in de media met inkoop- procedures of aanbestedingen die nijgen naar fraude en/of valsheid in geschrifte. Door uw inkoopprocedure te digitaliseren voorkomt u frauduleus handelen en acteert u altijd integer. Belofte Tendou: U werkt Sneller, slimmer en goedkoper op een integere, transparante en eerlijke manier. Tendou stelt u in staat een aanbestedingsprocedure of inkoopprocedure volledig elektronisch uit te voeren. En Tendou maakt het eenvoudig om uw eigen inkoopbeleid te digitaliseren. Ons programma Tendou is opgebouwd uit bouwstenen. Door middel van schuiven met de diverse bouwstenen digitaliseer u uw eigen inkoopbeleid. Indien u nog niet beschikt over een inkoopbeleid dan helpt Tendou u graag met het samenstellen, vaststellen en implementeren van uw eigen inkoopbeleid in uw organisatie. Tendou heeft zich inmiddels weten te ontplooien tot een serieuze marktspeler. Wij mogen ons dan ook verheugen op een brede en positieve belangstelling uit de vastgoedsector. Met enige trots mogen wij u melden dat Tendou een innovatieprijs binnen ons marktsegment in ontvangst heeft mogen nemen. (de succesfactor 2014)

 • Sodexo -

  Senior Maintenance Engineer Account KLM & Unilever/ AMF Iso 55000, 550001 Champion on site KLM Breukelen, Schiphol oost -Het ontwikkelen van onderhoudsconcepten met nadruk op het optimaliseren van het onderhoud van gebouwen en installaties; -Het voeren van de regie op de asset database en het vertalen van onderhoudsconcepten naar onderhoud- en serviceplannen; -Op (laten) stellen van meerjaren onderhoudsplannen en deze vertalen naar jaarplannen; -Door analyse het signaleren van knelpunten en produceren van verbetervoorstellen met betrekking tot onderhoudsactiviteiten, organisatie en gebruik van installaties; -Het ontwikkelen van onderhoudsconcepten (verschillende scenario`s) vanuit de gedachte Life cycle engineering, Total cost of Ownership, ISO 15288; -Het ontwikkelen en realiseren van FMEA`s, zowel op proces als product; -Aansluiten binnen projecten mbt DBFMO contract(ontwikkelingen); -Signaleren van en pro actief inspelen op ontwikkelingen binnen het binnen het vakgebied en deze omzetten naar een advies; -Adviseren met betrekking tot onderhoudbaarheid van de te wijzigen of nieuwe installaties; -Uitvoeren van vakinhoudelijke analyse en advies bij onderhoudsaanbestedingen; -Periodiek rapporteren aan de manager engineering over de voortgang van processen; -Participeren in werkgroepen en projecten gerelateerd aan het eigen vakgebied (optreden als specialist) en het leveren van een bijdrage vanuit de eigen specifieke deskundigheid aan de ontwikkeling van het vakgebied.

 • Sodexo -

  Als Teamleader Maintenance Engineering ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren, voorschrijven en bijstellen van Asset Management (onderhoud en projecten) bij een van de klanten van Sodexo, een internationale luchtvaartmaatschappij, gevestigd op Schiphol. Ook ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen, inrichten, uitvoeren en beheren van werkprocessen. Tot mijn taken behoren onder andere: • Ik maak deel uit van MT Asset management & Compliance; • Ik ben verantwoordelijk voor het implementeren van het Sodexo beleid in de werkzaamheden van de afdeling; • Ik draag zorg voor de samenwerking en afstemming met andere afdelingen op het gebied van asset management en werkprocessen binnen Sodexo; • Ik ben verantwoordelijk voor het opstellen, aanleveren en realiseren van jaarplannen ten behoeve van asset management, budgetten en KPI’s van de afdeling; • Ik ben operationeel, financieel en kwalitatief verantwoordelijk voor alle projecten, onderhoud en adviestrajecten die door de afdeling worden uitgevoerd; • Ik speel een actieve rol bij het signaleren van prioriteiten en risicovolle situaties (op het gebied van onderhoud en projecten) en het adviseren over oplossingsrichtingen; • Ik ben operationeel eindverantwoordelijk voor mijn afdeling en ik draag zorg voor managementrapportages; • Ik geef resultaatgericht leiding aan 16 medewerkers van de afdeling Engineering.

 • Bouwsolutions -

  Vanuit Bouwsolutions vervul ik diverse rollen in de vastgoedsector. Mijn rollen bestaan op dit moment als Energieadviseur, Contractmanager, Technische beheerder en Adviseur Brand. Integrated Service Engineer/Bouwkundig professional Integrated Service Manager

Opleidingen
 • Master of Engineering - University of Applied Science

  De Master of Engineering in Integrated Service Engineering ontwikkelt nieuwe producten en diensten tegen minimale levensduurkosten, binnen en tussen (technische) organisaties. Samenwerking binnen de keten, nieuwe technologie, procesinrichting en verander- management worden hierin meegenomen. De master stemt hierbij bedrijfsstrategie, diensten, producten en processen af op uiteenlopende behoeften en wensen van de klant. Specialisatie: I/O scan - FEM(C)A - QFD - IDEFØ - TCO - LCE - ISO 550001 - Steady state - Hamburger model- Morfologisch schema - System (functional) breakdown structure.

 • Calculatie - HTI

  CalculatorGegevens
Plan een kennismaking
Plan een afspraak